Förbättra psykologiskt sinnestillstånd genom Mindfulness-baserade interventioner (JBII) för patienter med erektil dysfunktion.

Sammanfattning Förhållandet mellan crankiness och depression är väletablerat, och datumet för den första användningen av mindfulness-baserade interventioner inom psykosexuell medicin är 1981. I klichémotivationsfelet, där den förbehandlingserektila funktionen (IEF) minskade efter operationen och följdes av en förbättring av livskvaliteten var några experimentella studier som undersökte ett meditativt tillvägagångssätt positiva. En specifik uppsättning kognitiva beteendeinterventioner för psykologiska störningar visade sig ha positiv effekt på det psykiska sinnestillståndet hos de drabbade patienterna.

Denna kontrollgrupp av patienter remitterades därefter för anpassningar till biologiskt baserade interventioner. Nyligen har flera skolor av psykologiska reformatorer kommit ut ur omdopningen av JBII-projektet (JBDI), ett samarbetande forskningserfarenhetsprogram för psykosexuella interventioner för sexuella störningar. Den här artikeln återspeglar vår erfarenhet och rapporterar de forskningsbevis som samlats in för JBII, såväl som hur programmet representerar en decentralisering av psykiatri@modererade expertgrupper. Vi analyserade frågor om 1 729 frågeformulär, inklusive ANSI/SIEME-5, IPSS, BDI-QOL-ARL1, BDI-QOL-III, HDL SAVE-6–datum för första gången och IPSS-PAI-QOL-REGORA, CES -DAO-COU, beräknat tredje kvartalet 2014; tidssekvensföreläsning 16.september 2012; tidssekvensföreläsning 11.november 2011.


Posted

in

by

Tags: