Att hantera soltransfusion: mikrotransuretral resektion av prostata

MÅL Att beskriva de unika riskfaktorer som kan och bör övervägas, och diskutera användningen av mikro- och makrokirurgiska behandlingar för att hantera solbränna i samband med metabolism, sekundär hypertyreos, förkylningar, smärta, kronisk prostatit och Peyronies sjukdom.

MATERIAL OCH METODER En omfattande litteratursökning identifierade alla tillgängliga publikationer på 17 olika språk. Vi använde denna information för att formulera en artikel baserad på ovan nämnda artiklar för att behandla “solbränna syndrom”. Artikeln publicerades före 2001 på både engelska och franska och publicerades med Central Clinical Research Abstract (CCRS).

RESULTAT Även om det inte är känt om mikro- och laparoskopiska hudterapier är framgångsrika vid behandling av solbränna, finns det flera fördelar med den intraprostatiska behandlingen. Frånvaron av mikro- och makrokirurgiska ingrepp kan resultera i bättre resultat. Dessutom är de små och djupa operationerna de idealiska teknikerna. SLUTSATSER Förhoppningsvis är denna recension utformad för att besvara de många frågorna om djupgående rapportering om “solbränna syndrom”, besluta om ett sätt att hantera solbränna, och säkerställa smidig integrering i behandlingen i den dagliga praktiken.


Posted

in

by

Tags: