ÖGONBRYN OCH ÖGONFRANSAR TJÄNSTER

FÄRGNING ÖGONBRYN
15 minuter –

ÖGONFRANS TONING
20 minuter –

PERM ÖGONFRANSAR
30 minuter –