Category: syndrom

  • Autoimmunt svar på svår COVID-19 som kommer från kombination av regulatormolekyler

    Ett tvärvetenskapligt tvärvetenskapligt team under ledning av forskare från Israel, USA, Marocko, Finland och Sverige har funnit att svaret på SARS-CoV-2 kan förmedlas genom kombinationen av tre molekyler, och de bekräftar viktiga resultat från djurstudier. Alon Friedman från Heilbrunn REH-IM och biträdande professor vid Foundation Celsoy Research &; Technological Impact Research Board (FRET / FSB)…

  • Evidensbaserade riktlinjer för hantering av gastroesofagealt neuroblastom

    Många patienter med gastroesofagealt neuroblastom (GERN) kan utveckla resistens mot standardbehandling, vilket utgör ett stort hinder för framgången med NCT-baserad terapi. Syftet med denna granskning var att fastställa nya riktlinjer för behandling av en sällsynt neuroblastomsubtyp med liten inverkan på kontrollhormonnivåerna och avsaknad av systemiska tillväxtbegränsningar efter behandling. Med hjälp av en experimentell modell framkom…