Category: Sjukdomar & störningar

  • Lågdos aspirin kan minska sjukhusinläggningar för hornhinnepolyper

    Lågdos aspirin kan minska sjukhusinläggningar för hornhinnepolyper

    Detta var det långsiktiga resultatet av en randomiserad klinisk prövning av 1 653 patienter behandlade vid Planned Parenthood Health System i Aurora, Colo., och 512 matchade kontroller. För prövningens säkerhetsutvärdering före och efter deras deltagande i försöket samlade forskarna in baslinjedata och blodprover och följde deltagarna i upp till två år. I den tidiga fasen…