Category: Nyheter

  • Autoimmuna pediatriska patienter svarar tidigt på hiv-vaccin

    2019; 136 :850-84). Autismspektrumtillstånd är den vanligaste neurologiska utvecklingsstörningen i den utvecklade världen, med uppskattningsvis 41-50 procent av barnen drabbade. Nyligen genomförda studier har visat en minskad överlevnad för barn med autistisk sjukdom över tid. En signifikant minskning av överaktivitet observerades hos alla inflammatoriska markörer i den pediatriska gruppen med autoimmun encefalopati från kontrolldeltagare med…

  • Är förspel en själsvakt eller ett band?

    Är förspel en själsvakt eller ett band?

    Män med potensproblem kan ta Viagra 25mg tabletter om de har svårigheter med penis erektion. Det hjälper också till att upprätthålla blodtrycket hos personer med pulmonell arteriell hypertension