Category: Läkare

  • Genetiska fixer-övre kan bidra till bildandet av nya hjärnstrukturer

    Los Angeles-baserade startup BrainMover utvecklar ett par “frisyrer” som hjälper till att fånga mönstren i samband med utvecklingen av detta komplex, men för närvarande finns det få analoger för att hämta information, varnade Rico Dinardo, medgrundare och VD för BrainMover. – Komplexiteten i hjärnan är stor. Det finns många andra element som är mycket viktiga…