Category: Hjärta

  • Fullt fungerande, välutvecklad mänsklig njure kan snabbt ta hand om sig själv

    Fullt fungerande, välutvecklad mänsklig njure kan snabbt ta hand om sig själv

    Det är helt humanspecifikt och är konstruerat i 600-cells mikroskopiska mönster som visar en fenotypisk defekt i proteinuttryck och uttryckskinasaktivitet. Denna mänskliga simulering, totalt fem stycken, är större än den nuvarande mänskliga njuren med cirka 30 procent, sa Ghosh. Vaccinets effektivitet testad i modellen:

  • Motion går långt mot barns hjärnor

    Motion går långt mot barns hjärnor

    I nästan 50 år har lärare lärt sina elever att räkna vissa ord – t.ex. Att lära och komma ihåg. Utöver det kan barn börja naturligt producera ord som de sedan behöver lära sig – till exempel engelska substantiv upp till 12 års ålder eller för att skapa ett ordförråd för modersmål. Ett speciellt sinnestillstånd.…