Category: Hälsosamt liv

  • Matsäkerhet kopplad till kognitiv försämring, Alzheimers sjukdom hos afroamerikaner

    Madhukar Vara, en äthjälpforskare vid Human Development and Behavior Research Center vid University of Minnesota i Minneapolis. För den nya undersökningen blandade Vara och team HBT-demografisk information från de två grupperna med data från 2014-17 Food for Human Development, eller HOUSE, Survey, som också bedömde hunger. Efter att ha justerat för andra sociodemografiska faktorer beräknade…