Category: Diabetes

  • Cancerpatienter utan coronavirus lovande i preliminärt test

    Forskarna rapporterade att 95 procents överlevnad efter 12 veckors uppföljning sågs hos obestridda cancerpatienter som hade fått njurarna borttagna för att identifiera denna typ av tumör tidigt i livscykeln. Dr. Av åtta patienter i studien som dog efter 19 patientuppdrag visade sig bara en ha blivit symtomatisk som en direkt följd av sina cancerbehandlingar, säger…