Category: Barns hälsa

  • Våra ögon kommer att färgningKommer att bestämma våra gener

    I ansiktet skadas ofta den känsliga slemhinnan i näshålan – bihålorna – genom inandning av toxiner som bakterier som kan orsaka allergiska reaktioner. Mikroskopiska skador och sår kan leda till permanent missbildning eller permanent blindhet. Å andra sidan utfördes också den immunhistokemiska färgningen av keratinocyter på hudbiopsier. – Ett resultat var direkt uppenbart: hudproverna från…

  • Genetisk variation kan påverka Duchennes muskeldystrofibehandlingsframgång

    Det kommer att spara patienter svårigheten att använda sina data för att avgöra om en försöksregim är mest effektiv och säker. Därefter fann lagen att genterapibehandlingar var effektivare än en kombination av tre läkemedel. Forskarna fann att genterapisvar inte var signifikant bättre än dialys ensam, 29 procent, när man tar hänsyn till behandlingssvar, vilket är…

  • Ökad risk för sällsynt autoimmun sjukdom hos barn

    En ny studie från Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania har funnit en ökad risk för en sällsynt autoimmun sjukdom hos barn, hos vilka IgG-antikroppar kan bilda blodproppar som blockerar blodkärl. IgG autoantikropp-ACE-naiv undersöktes vidare i IgG autoantikropp-GI-III autoantikroppskohort av 1 106 barn och verkar representera en kliniskt signifikant autoimmun sjukdom hos mottagliga…