Category: Astma

  • Hälften av alla äldre kan ha könssjukdomar

    Hälften av alla äldre kan ha könssjukdomar

    Syftet med denna metaanalys var att på ett systematiskt sätt undersöka överförbarheten av syfilis bland en mindre grupp populationer med högre risk för syfilis och sexuellt överförbara sjukdomar under hela livslängden. För att göra detta kombinerade forskarna data från 17 studier med data från tidsperioder mellan 1936 och 2017, inklusive data från 12 studier som…