Category: Anti-virus

  • Autoimmunt svar på svår COVID-19 som kommer från kombination av regulatormolekyler

    Ett tvärvetenskapligt tvärvetenskapligt team under ledning av forskare från Israel, USA, Marocko, Finland och Sverige har funnit att svaret på SARS-CoV-2 kan förmedlas genom kombinationen av tre molekyler, och de bekräftar viktiga resultat från djurstudier. Alon Friedman från Heilbrunn REH-IM och biträdande professor vid Foundation Celsoy Research &; Technological Impact Research Board (FRET / FSB)…