Category: Allergologi

  • Motion går långt mot barns hjärnor

    Motion går långt mot barns hjärnor

    I nästan 50 år har lärare lärt sina elever att räkna vissa ord – t.ex. Att lära och komma ihåg. Utöver det kan barn börja naturligt producera ord som de sedan behöver lära sig – till exempel engelska substantiv upp till 12 års ålder eller för att skapa ett ordförråd för modersmål. Ett speciellt sinnestillstånd.…