Förbättra psykologiskt sinnestillstånd genom Mindfulness-baserade interventioner (JBII) för patienter med erektil dysfunktion.

Sammanfattning Förhållandet mellan crankiness och depression är väletablerat, och datumet för den första användningen av mindfulness-baserade interventioner inom psykosexuell medicin är 1981. I klichémotivationsfelet, där den förbehandlingserektila funktionen (IEF) minskade efter operationen och följdes av …

Continue reading